Friday, 30 September 2016

Surah Al-Baqarah (230)2.2.230.
Juz:2, Surah:2, Ayat 230:

Ringkasan tafsir;
Ayat ini bersambung dari ayat diatas (229) berkaitan dengan talak tiga, yang mana lelaki tersebut tidak boleh dirujuk kembali kepada perempuan tersebut, kecuali perempuan itu telah berkhawin dengan lelaki lain cukup syarat berikut maka bolehlah ambil kembali perempuan itu dengan akad nikah yang baru;

1. Perempuan itu sudah habis idahmya.
2. Perempuan itu hendaklah berkhawin dengan lelaki lain (akad nikah secara sah).
3. Perempuan itu mesti telah bersetubuh dengan suami barunya.
4. Perempuan itu hendaklah diceraikan oleh suami barunya.
5. Perempuan itu hendaklah habis idah dengan bekas suami barunya.

[Previous] [Next]
.

.
Detail; 


Khatam Juzuk2, Surah2
Tafsir (2.2.230);
[BS] http://ahjibkor.blogspot.my/2016/09/230.html 
Terjemahan, 221~230,
[GS]
https://t.co/qYY3L7uP40
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     
.